Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Urban Youth Games

Samen leven plan

De Urban Youth Games willen integratie en inclusie bij kinderen bevorderen door sport. We zijn verheugd dat onze inspanningen ondersteund worden door de Vlaamse overheid en dat Urban Youth Games is opgenomen als een van de initiatieven binnen het Plan Samenleven.

Wat is het Plan Samenleven? 

Met deze actie kan een lokaal bestuur kinderen en jongeren van buitenlandse herkomst of personen met een beperking in contact brengen met sport.

Samen sporten is een ideale manier om een netwerk uit te bouwen en sociale vaardigheden te leren. Het draagt bij aan de fysieke en mentale gezondheid en biedt een veilige omgeving. We willen dat elk kind de kans heeft om erbij te horen en plezier te maken. Extra aandacht gaat uit naar de sportwerkingen die aan de slag gaan met sociaal-maatschappelijke uitdagingen.