Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Image Alt

FAQ

Met wie kan ik contact opnemen voor meer informatie?

U kunt hier contact met ons opnemen.

Hoe werkt het belastingvoordeel van een schenking?

De Urban Youth Games heeft een fonds opgericht via de Koning Boudewijn Stichting.

Het mechanisme werkt als volgt:

 • Het Fonds Vrienden van De Urban Youth Games wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Giften vanaf 40 € per jaar aan de Stichting genieten een belastingvermindering van 45% van het werkelijk gestorte bedrag (art. 145 /33 WIB), met uitsluiting van andere formules.
 • Via onderstaande gegevens kunt u genieten van de fiscale terugvordering en ons financieel ondersteunen:
  Naam: Koning Boudewijnstichting
  IBAN: BE10 0000 00000404
  BIC: Bank van de Post (Bpost) – BPOTBEB1
  Met de gestructureerde mededeling: 020/0310/00053

Wat doet de UYG met uw donatie?

Dankzij uw giften kunnen wij onze acties ten voordele van jongeren uit heel België op het organiseren. Uw vertrouwen is essentieel. Daarom zorgen wij ervoor dat de schenkingen geïnvesteerd worden in de ontwikkeling en opbouw van onze projecten (uitrusting, infrastructuur, enz.).

Hoe zijn de UYG georganiseerd?

De Urban Youth Games zijn een VZW. Gedurende het ganse jaar ontwikkelen we een tweeledig programma voor Belgische jongeren tussen 10 en 12 jaar (5e en 6e lager onderwijs). Onze werking is onderverdeeld in twee pijlers:

 1. De ontwikkeling van een educatief instrument voor scholen, het zogenaamde “Inclusive Playbook”, dat tot stand komt in samenwerking met sportbonden, deskundigen op het gebied van inclusie en belangrijke actoren in het onderwijs;
 2. Grootschalige evenementen op verschillende niveaus (lokaal, regionaal en nationaal), waaronder 3 regionale edities in 2021 (in Vlaanderen, Wallonië en Brussel);

Door sport in dienst te stellen van inclusie kan elke jongere op een geëngageerde manier deelnemen aan de sportactiviteit. Ze leren zich open te stellen voor de inbreng van anderen en kunnen ideeën uitwisselen. Door via sport breken ze samen sociale en culturele barrières af en maken we hen bewust van de maatschappelijke uitdagingen van morgen.

Door de jongeren te verenigen tijdens grote evenementen, vergelijkbaar met de “Olympische Spelen” in termen van sfeer en beleving, bieden wij de jongeren op een speelse manier een inkijk in een meer begripvolle en sociale samenleving. We geven de jongeren HOOP.

Hoe de UYG uw gegevens beschermt

Zie ons privacybeleid.

De UYG in mijn regio, mijn gemeenschap

De stedelijke jeugdspelen ontwikkelen zich in het hele land. U vindt ze ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in Vlaanderen of in Wallonië. Informatie over de exacte locaties wordt later bekend gemaakt.

Hoe kan ik met mijn school/klas deelnemen?

De playbooks kunt u via onze website downloaden. Meer informatie over de inschrijving voor de evenementen wordt op een later tijdstip gedeeld.

Heeft Covid een impact gehad op de UYG?

Door de coronacrisis hebben we ons evenement van 2020 moeten uitstellen. Intern zijn we wel blijven werken aan nieuwe initiatieven.

Wat staat er op de planning voor 2021?

In september 2021 zullen we verschillende playbooks lanceren rond verschillende sporten, voor alle Belgische scholen.

Daarnaast organiseren we tussen 24 september en 29 oktober een digitale challenge die openstaat voor alle scholen in België, aangevuld met zes regionale evenementen in de drie gewesten. De evenementen vinden plaats in Molenbeek op 24 september en 22 oktober, in Gent op 1 en 15 oktober en in de provincie Luik op 8 en 19 oktober.

Heeft u andere vragen?