Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Urban Youth Games

Interview met Pieter Smets, stafmedewerker bij Demos

Hoe is uw organisatie betrokken bij de Urban Youth Games?

“Vanuit Demos geven we als kenniscentrum zichtbaarheid aan interessante initiatieven met een ambitie om te werken rond participatie en inclusie. We verlenen coaching en maken ook artikels. Ik werkte in het verleden samen met UYG-medewerker Ciara om een artikel over de playbooks te maken.”

Waarom kiezen jullie ervoor om samen te werken met de Urban Youth Games?

“Omwille van haar visie om inclusie te agenderen en omdat ik vind dat UYG zich als ‘bruggenbouwersorganisatie’ profileert. Dat hebben we nog te weinig in Vlaanderen en België. UYG zweeft overal een beetje tussen: je kan UYG niet echt een federatie noemen, en ook niet echt een sociaal-sportieve praktijk met een vast aanbod, ook niet louter een eventorganisator… Wel is het een organisatie die een spilfiguur kan zijn die verschillende organisaties zoals scholen, sportclubs, federaties en lokale besturen verbindt. En met de playbooks ontwikkelen ze ook nieuw ‘hands on’ materiaal waar je als leerkracht, trainer, sportclub… iets concreet aan hebt.”

Wat betekent inclusie?

“Inclusief werken betekent volgens mij dat je bewust voor een aanpak kiest die ervoor zorgt dat iedereen mee is: in je sportles, in je sportclub, in je school… Volgens mij kan je pas inclusief werken als je ook effectief erkent dat bepaalde mensen in onze maatschappij vandaag uit de boot vallen. Dat systemisch probleem moet je durven erkennen. Je moet dus ook werken rond het besef dat dit je dergelijke problemen niet kan herleiden tot individuele problemen die mensen maar zelf moeten oplossen. Je kan inclusief werken door je aanpak te differentiëren en ervoor te zorgen dat iedereen op diverse snelheden mee geraakt.”

“Inclusie is een proces dat niet enkel tot individuen is te herleiden, maar ook een grote betrekking heeft op organisaties. Inclusieve organisaties zorgen ervoor dat hun organisatie ook aangepast is aan de noden van hun minder kansrijke doelpubliek en hebben bijgevolg een mooie representatie van de beoogde doelgroep in hun management, raad van bestuur… Inclusief werken gaat onder andere ook over macht herverdelen. Dat geeft wrijving, en als dat gebeurt, is het een teken dat er iets verandert!”

Welke rol kan sport hierin spelen?

“Ik trap een open deur in door te zeggen dat sport een magneet is, want het heeft meer dan andere sectoren een heel spontaan bereik van een grote groep mensen met diverse afkomsten, leeftijden, inkomensgroepen… Sport reflecteert de maatschappij en tegelijk moeten we erkennen dat sport ‘op zichzelf’ nog te vaak zelf het voorwerp is van uitsluiting, racisme en discriminatie. We mogen dus nooit alleen maar zeggen dat sport verbindt, want anders zijn we blind voor de vele micro-agressies en uitsluitingsmechanismes die heel wat sportcontexten installeren. Bewust of onbewust. Net daarom zijn organisaties zoals UYG nodig: om ervoor te zorgen dat het potentieel van inclusie ook effectief verzilverd wordt in de sport in de plaats van dat kinderen en jongeren via sport uitsluiting ervaren.”